Een luisterend oor en helpende handen

Wat doet een vrijwilliger

De Hospicegroep drijft op de inzet van vrijwilligers, zowel aan het bed als voor andere klussen in de woningen, de tuin, koken en de boodschappen. Zorgvrijwilligers van de Hospicegroep ondersteunen de cliënten en hun naasten. Zij helpen met de praktische verzorging en stemmen hun inzet af op de wensen van de cliënt. Daartoe werken zij nauw samen met collega-vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers.
Ervaring in de zorg is niet noodzakelijk om vrijwilliger voor de Hospicegroep te worden. Wel vragen wij een minimale beschikbaarheid van twee dagdelen per week (geen nachtzorg), ook in de weekenden en op feestdagen. Bovendien moet u over eigen vervoer (auto of fiets) beschikken en bereid zijn om themabijeenkomsten en trainingen te volgen. De vrijwilligers in Alphen en Nieuwkoop werken zoveel mogelijk binnen de eigen woonplaats.