Ruimte voor een persoonlijk afscheid

Scholing en begeleiding

Als vrijwilliger wordt u ondersteund en begeleid door de coördinatoren. Voordat u start, neemt u deel aan een introductiecursus van zeven dagdelen. De eerstvolgende introductiescholing start in oktober 2018.
Hierin komen verschillende thema’s aan bod, zodat u goed voorbereid bent op uw taken. Na de introductiecursus en een korte inwerkperiode wordt u zelfstandig ingezet. Vervolgens zijn er jaarlijks enkele vrijwilligersbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. Ook vinden regelmatig themabijeenkomsten en trainingen plaats.