Ruimte voor een persoonlijk afscheid

Organisatie

De Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn – Nieuwkoop bestaat uit een bestuur, een manager, coördinatoren en vrijwilligers. De dagelijkse operationele leiding is in handen van Sacha Lefeber, de manager. De coördinatie van de cliëntenzorg en de aansturing van vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van de coördinatoren Joke van Capel, Veronica Groen in ’t Wout en Anke Nagtegaal. Zij worden in hun werk ondersteund door de bereikbaarheidsdienstcoördinatoren Corrie van ‘ t Wout,Petra van Geen en Corine Passchier.
Het bestuur telt vijf leden: voorzitter Bert van Zeijts, secretaris Anneke Zantboer-Geluk, penningmeester Martin Kok en algemene bestuursleden Koosje de Koeijer en Pien Schrama. Er zijn bijna 100 vrijwilligers aangesloten bij onze stichting.
Aan onze Hospicegroep is ook een huisarts, Margit Smid-Oostendorp, als medisch adviseur verbonden. Dankzij deze goede samenwerking alsook het nauwe contact met de huisartsen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop, zijn alle cliënten, ongeacht hun woonplaats, in beide hospicewoningen verzekerd van professionele huisartsenzorg.