Een luisterend oor en helpende handen

Missie en visie

Als vrijwilligersorganisatie biedt de Hospicegroep Alphen aan den Rijn – Nieuwkoop aanvullende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase, bij de mensen thuis of in één van onze hospicewoningen. Ook in beide woningen vormen de huiselijke sfeer en de kleinschaligheid onze grote kracht, met ruimte en respect voor persoonlijke wensen en behoeften. Onze vrijwilligers worden goed opgeleid en begeleid om dit belangrijke werk te doen en stemmen hun inzet zo goed mogelijk af op de wensen en voorkeuren van de cliënt. Een goede samenwerking met medische en verpleegkundige zorgverleners is een eerste randvoorwaarde voor de aanvullende zorg die wij bieden. Met elkaar spannen wij ons tot het uiterste in voor een waardevolle, draaglijke laatste levensfase, zowel voor de cliënten als voor hun naasten.