Een luisterend oor en helpende handen

Stichting Vrienden van de Hospicegroep  Nieuwkoop In het kader van de algemene doelstelling en aansluitend op het beleidsplan van de Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn –Nieuwkoop beoogt de stichting middelen te verwerven teneinde de hospiceactiviteiten en –huisvesting te versterken. Belangrijke aandachtsgebieden daarbij zijn:

  • de middelen ten behoeve van de opleiding /training van de vrijwilligers van de organisatie
  • het beheer van het Bijna-Thuis-Huis in Nieuwkoop.

Teneinde deze doelstelling te kunnen invullen worden acties ondernomen met betrekking tot publiciteit en middelenwerving. De publiciteitsacties zullen gericht zijn op:

  • het creëren van een (nog) breder draagvlak voor de activiteiten van de Hospicegroep
  • het realiseren van (meer) naamsbekendheid teneinde de doelgroep van cliënten direct of indirect (tijdig) te bereiken
  • het ondersteunen van acties die gericht zijn op middelenwerving

De middelenwerving is gericht op het verwerven van voldoende (financiële) middelen t.b.v. de huisvesting en t.b.v. de opleiding van de vrijwilligers. Daartoe zullen zowel (doorlopende) donateur-acties, als incidentele / periodieke acties worden ondernomen, zowel gericht op particulieren als bedrijven. Jaarlijks houden we een collecte in de 13 kernen van de gemeente Nieuwkoop.

Collecte

In april of mei vindt de jaarlijkse collecte voor de hospicezorg in de gemeente Nieuwkoop plaats. Zo´n 150 collectanten in alle 13 kernen van Nieuwkoop gaan dan op pad om mensen persoonlijk te vragen het werk van de hospicegroep te steunen.

Overige informatie

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden nr. 28118003

De stichting heeft een erkenning als ANBI-instelling.

 

Bankrekening (IBAN):     NL21RABO 0391614673

Bankrekening (IBAN):   NL83RABO 0127759298

Bestuur

Cora Honing                    voorzitter
Anneke Zantboer            secretaris
Harrie Knoop                  penningmeester
Bert van Zeijts                algemeen lid
Pien Schrama                 algemeen lid

Contact
Voor nadere informatie, aanmelding als vriend/donateur of sponsor:

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop
Fleurstraat 54-56
2421 J D Nieuwkoop