Een luisterend oor en helpende handen

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn

In het kader van de algemene doelstelling en aansluitend op het beleidsplan van de Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn –Nieuwkoop beoogt de stichting middelen te verwerven teneinde de hospiceactiviteiten en –huisvesting te versterken. Belangrijke aandachtsgebieden daarbij zullen zijn:

  • de middelen ten behoeve van (de opleiding /training van) de vrijwilligers van de organisatie
  • het beheer van een Hospicewoning in Alphen aan den Rijn.

Teneinde deze doelstelling te kunnen invullen worden acties ondernomen m.b.t.: publiciteit, middelenwerving. De publiciteitsacties zullen gericht zijn op:

  • het creëren van een (nog) breder draagvlak voor de activiteiten van de Hospicegroep
  • het realiseren van (meer) naamsbekendheid teneinde de doelgroep van cliënten direct of indirect (tijdig) te bereiken
  • het ondersteunen van acties die gericht zijn op middelenwerving

De middelenwerving is gericht op het verwerven van voldoende (financiële) middelen om de nieuwe huisvesting te kunnen beheren. Daartoe zullen zowel (doorlopende) donateur-acties, als incidentele / periodieke acties worden ondernomen, zowel gericht op particulieren als bedrijven.

Overige informatie De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden nr. 41168526.

De stichting heeft een erkenning als ANBI-instelling.

 

Bankrekening (IBAN):     NL21RABO 0391614673

Bestuur

Nico Schoof,              voorzitter

Koosje de Koeijer,    secretaris

Bert van Zeijts,         penningmeester

Gonny Bax,               algemeen lid

Martin Kok,              algemeen lid

Contact Voor nadere informatie, aanmelding als vriend/donateur of sponsor: Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn Berkenstraat 6 2404 VX Alphen aan den Rijn