Ruimte voor een persoonlijk afscheid

Donaties

In de afgelopen jaren heeft de Hospicegroep een trouwe vriendenkring opgebouwd van mensen en bedrijven die het hospicewerk een warm hart toedragen. Toch blijft de financiële ondersteuning een voortdurend punt van aandacht. Ons werk is namelijk voor een groot deel afhankelijk van donaties, giften, legaten, sponsoring en subsidie. Dat geldt vooral voor de huisvestingskosten en voor de deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers. De Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn-Nieuwkoop heeft een ANBI-status, net als de beide Vriendenstichtingen. Hierdoor bestaan er gunstige fiscale regelingen voor een schenking, waarover de notaris u meer kan vertellen. Uw financiële ondersteuning is zeer welkom!