Met aandacht en betrokkenheid

Wat bieden wij

De zorg die wij als Hospicegroep bieden, is in handen van betrokken vrijwilligers. Ter voorbereiding op hun werk volgen zij allemaal een uitgebreid cursusprogramma. In de dagelijkse praktijk worden zij begeleid door een professioneel coördinatieteam. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënt bepalen wij in onderling overleg welke inzet gewenst is. Daarbij blijft de medische en verpleegkundige zorg in handen van de (eigen) huisarts en de thuiszorgorganisatie. Uiteraard werken wij intensief met hen samen om de zorg goed op elkaar af te stemmen.

Bij de zorg die onze Hospicegroep biedt, kunt u denken aan:

  • lichte verzorging, zoals hulp bij eten en drinken, persoonlijke hygiëne of de zorg aan bed;
  • ondersteuning van mantelzorg, zodat familie en naasten tijdelijk ontlast worden;
  • ‘er zijn’, wat altijd een persoonlijke invulling krijgt: een goed gesprek, een luisterend oor of een stille aanwezigheid op de achtergrond.