Met aandacht en betrokkenheid

In de thuissituatie

Veel mensen koesteren de wens om thuis te blijven tot het einde, in een vertrouwde omgeving en omringd door hun naasten. Daarom verlenen wij onze zorg in de eerste plaats in de thuissituatie. Dit kan in alle plaatsen die tot de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop behoren. Een hulpvraag thuis kan variëren van een paar dagdelen per week tot dagelijkse ondersteuning door onze vrijwilligers. Onze inzet is kosteloos en altijd aanvullend op de benodigde medische en verpleegkundige zorg. Wilt u een zorgaanvraag doen voor onze ondersteuning in de thuissituatie? Doorgaans kunnen wij al op korte termijn iets voor u betekenen!